Seminars2019-04-10T17:11:39+00:00

Seminars

Theatre plays

Workshops

Seminars

Lectures

Books

References

Humanitarian activities

Projects

Camps for the gifted

Contacts

Seminarji v obliki predavanj in delavnic

SEMINARJI V OBLIKI PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA UČITELJE

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI UČITELJA
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje vzgojnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar pokaže način, kako se približati otroku, kako razumeti njegovo razmišljanje ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA V KOLEKTIVU
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva vzgojitelja s svojim poklicem leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost (večinoma) ženskega kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

ODNOS S STARŠI
Pravi vzgojitelj je družinski terapevt, ki se vsakodnevno sooča z družinsko problematiko in družbenimi odnosi, ki se zrcalijo preko otrok v skupini. Pravilna pomoč staršem, empatija, pogum in celostna osebnost vzgojitelja pripelje do harmonije v odnosih starši – vzgojitelj.

STRES IN KAKO GA PREMAGATI
Moderno življenje zahteva od vzgojitelja v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim pedagoškim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti vzgojno delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je vzgojitelj, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči ter po dvajsetih letih službe le še vegetira. Seminar nauči vzgojitelje osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

MOTIVACIJA – KLJUČ DO USPEšNEGA DELA
Kdo je kriv, da vzgojitelji pogosto nismo zadovoljni z našim poklicem? Ravnatelj, vlada, država, otroci, sodelavci ali starši? Izkaže se, da je izguba samomotivacije direktno povezana z našim odnosom do dela in življenja. Na seminarju jo bomo poskušali ponovno odkriti in obuditi.

OSEBNI RAZVOJ UčITELJA
Zelo neznano je področje razvoja vzgojitelja kot človeka in njegove lastne osebnost. Med vzgojitelji so zelo redki tisti, ki so sposobni reagirati pozitivno in ljubeče na žalitev otroka, starša ali sodelavca, ter njihovo napako transformirati v izkušnjo, ki bogati osebnost. Z lastnim samorazvojem je možno razviti svoje mišljenje do točke, v kateri smo sposobni odpuščati in razumeti svoje in tuje šibkosti.

ČUSTVENA INTELIGENCA – POGOJ ZA SODELOVANJE
Po desetletjih popularnega inteligenčnega kvocienta (IQ) prihaja v ospredje moderne znanosti o človeku tudi čustvena inteligenca (EQ). Kako prepoznati vplive čustev, kako zmanjšati škodljive vplive le-teh na pedagoško delo ter ohraniti mir in koncentracijo, je tema tega seminarja.

STIK Z OTROKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom izvira iz funkcioniranja odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo dela v vrtcu v doživljajsko učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik spontano dosežen brez prisotne kontrole s strani vzgojitelja.

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI UčITELJEV
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje vzgojnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar pokaže način, kako se približati otroku, kako razumeti njegovo razmišljanje ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA V KOLEKTIVU
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva vzgojitelja s svojim poklicem leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost (večinoma) ženskega kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

ODNOS S STARšI
Pravi vzgojitelj je družinski terapevt, ki se vsakodnevno sooča z družinsko problematiko in družbenimi odnosi, ki se zrcalijo preko otrok v skupini. Pravilna pomoč staršem, empatija, pogum in celostna osebnost vzgojitelja pripelje do harmonije v odnosih starši – vzgojitelj.

STRES IN KAKO GA PREMAGATI
Moderno življenje zahteva od vzgojitelja v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim pedagoškim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti vzgojno delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je vzgojitelj, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči ter po dvajsetih letih službe le še vegetira. Seminar nauči vzgojitelje osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

MOTIVACIJA – KLJUč DO USPEšNEGA DELA
Kdo je kriv, da vzgojitelji pogosto nismo zadovoljni z našim poklicem? Ravnatelj, vlada, država, otroci, sodelavci ali starši? Izkaže se, da je izguba samomotivacije direktno povezana z našim odnosom do dela in življenja. Na seminarju jo bomo poskušali ponovno odkriti in obuditi.

OSEBNI RAZVOJ UčITELJA
Zelo neznano je področje razvoja vzgojitelja kot človeka in njegove lastne osebnost. Med vzgojitelji so zelo redki tisti, ki so sposobni reagirati pozitivno in ljubeče na žalitev otroka, starša ali sodelavca, ter njihovo napako transformirati v izkušnjo, ki bogati osebnost. Z lastnim samorazvojem je možno razviti svoje mišljenje do točke, v kateri smo sposobni odpuščati in razumeti svoje in tuje šibkosti.

ČUSTVENA INTELIGENCA – POGOJ ZA SODELOVANJE
Po desetletjih popularnega inteligenčnega kvocienta (IQ) prihaja v ospredje moderne znanosti o človeku tudi čustvena inteligenca (EQ). Kako prepoznati vplive čustev, kako zmanjšati škodljive vplive le-teh na pedagoško delo ter ohraniti mir in koncentracijo, je tema tega seminarja.

STIK Z OTROKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom izvira iz funkcioniranja odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo dela v vrtcu v doživljajsko učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik spontano dosežen brez prisotne kontrole s strani vzgojitelja.

UČITELJ, KI IMA AVTORITETO
V času izgube družbenega položaja pedagoškega delavca, ki se pokaže kot logična posledica vsesplošnega pomanjkanje spoštovanja avtoritete v družbi, se odgovor na vprašanje, kako nadomestiti izgubljeno avtoriteto, ponuja sam. Vzgojiteljevi osebnosti se izgubljeno spoštovanje povrne le skozi razvijanje visokih etično-moralnih kvalitet. Kako se zaščititi pred izgorevanjem na delovnem mestu

RAZRED PRIHODNOSTI – VZGOJA NENASILJA
Medčloveški odnosi so ključnega pomena za srečo vsakega posameznika. Kako uskladiti medsebojne interese ter raznolikosti posameznikov, ki tvorijo skupino, je spretnost, ki vodi do prijetnega in uspešnega razrednega vzdušja.
Čas seminarjev: tri, štiri, osem ali šestnajst šolskih ur

SEMINARJI V OBLIKI PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA STROKOVNE DELAVKE/CE VRTCEV

Vsi seminarji so sestavljeni iz predavanj izkustvenega tipa in praktičnega dela v obliki delavnic.

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI VZGOJITELJEV
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje vzgojnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar pokaže način, kako se približati otroku, kako razumeti njegovo razmišljanje ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA V KOLEKTIVU
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva vzgojitelja s svojim poklicem leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost (večinoma) ženskega kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

ODNOS S STARŠI
Pravi vzgojitelj je družinski terapevt, ki se vsakodnevno sooča z družinsko problematiko in družbenimi odnosi, ki se zrcalijo preko otrok v skupini. Pravilna pomoč staršem, empatija, pogum in celostna osebnost vzgojitelja pripelje do harmonije v odnosih starši – vzgojitelj.

STRES IN KAKO GA PREMAGATI
Moderno življenje zahteva od vzgojitelja v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim pedagoškim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti vzgojno delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je vzgojitelj, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči ter po dvajsetih letih službe le še vegetira. Seminar nauči vzgojitelje osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

SAMOMOTIVACIJA – KLJUČ DO USPEšNEGA DELA
Kdo je kriv, da vzgojitelji pogosto nismo zadovoljni z našim poklicem? Ravnatelj, vlada, država, otroci, sodelavci ali starši? Izkaže se, da je izguba samomotivacije direktno povezana z našim odnosom do dela in življenja. Na seminarju jo bomo poskušali ponovno odkriti in obuditi.

OSEBNI RAZVOJ VZGOJITELJA
Zelo neznano je področje razvoja vzgojitelja kot človeka in njegove lastne osebnost. Med vzgojitelji so zelo redki tisti, ki so sposobni reagirati pozitivno in ljubeče na žalitev otroka, starša ali sodelavca, ter njihovo napako transformirati v izkušnjo, ki bogati osebnost. Z lastnim samorazvojem je možno razviti svoje mišljenje do točke, v kateri smo sposobni odpuščati in razumeti svoje in tuje šibkosti.

ČUSTVENA INTELIGENCA – POGOJ ZA SODELOVANJE
Po desetletjih popularnega inteligenčnega kvocienta (IQ) prihaja v ospredje moderne znanosti o človeku tudi čustvena inteligenca (EQ). Kako prepoznati vplive čustev, kako zmanjšati škodljive vplive le-teh na pedagoško delo ter ohraniti mir in koncentracijo, je tema tega seminarja.

STIK Z OTROKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom izvira iz funkcioniranja odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo dela v vrtcu v doživljajsko učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik spontano dosežen brez prisotne kontrole s strani vzgojitelja.

VZGOJITELJ, KI IMA AVTORITETO
V času izgube družbenega položaja pedagoškega delavca, ki se pokaže kot logična posledica vsesplošnega pomanjkanje spoštovanja avtoritete v družbi, se odgovor na vprašanje, kako nadomestiti izgubljeno avtoriteto, ponuja sam. Vzgojiteljevi osebnosti se izgubljeno spoštovanje povrne le skozi razvijanje visokih etično-moralnih kvalitet.

Obseg seminarja: tri, štiri, osem ali šestnajst šolskih ur.

SEMINARJI V OBLIKI PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA PROFESORJE

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI PROFESORJA
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje vzgojnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar pokaže način, kako se približati otroku, kako razumeti njegovo razmišljanje ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA V KOLEKTIVU
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva vzgojitelja s svojim poklicem leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost (večinoma) ženskega kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

ODNOS S STARŠI
Pravi vzgojitelj je družinski terapevt, ki se vsakodnevno sooča z družinsko problematiko in družbenimi odnosi, ki se zrcalijo preko otrok v skupini. Pravilna pomoč staršem, empatija, pogum in celostna osebnost vzgojitelja pripelje do harmonije v odnosih starši – vzgojitelj.

STRES IN KAKO GA PREMAGATI
Moderno življenje zahteva od vzgojitelja v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim pedagoškim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti vzgojno delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je vzgojitelj, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči ter po dvajsetih letih službe le še vegetira. Seminar nauči vzgojitelje osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

MOTIVACIJA – KLJUČ DO USPEŠNEGA DELA
Kdo je kriv, da vzgojitelji pogosto nismo zadovoljni z našim poklicem? Ravnatelj, vlada, država, otroci, sodelavci ali starši? Izkaže se, da je izguba samomotivacije direktno povezana z našim odnosom do dela in življenja. Na seminarju jo bomo poskušali ponovno odkriti in obuditi.

OSEBNI RAZVOJ PROFESORJA
Zelo neznano je področje razvoja vzgojitelja kot človeka in njegove lastne osebnost. Med vzgojitelji so zelo redki tisti, ki so sposobni reagirati pozitivno in ljubeče na žalitev otroka, starša ali sodelavca, ter njihovo napako transformirati v izkušnjo, ki bogati osebnost. Z lastnim samorazvojem je možno razviti svoje mišljenje do točke, v kateri smo sposobni odpuščati in razumeti svoje in tuje šibkosti.

čUSTVENA INTELIGENCA – POGOJ ZA SODELOVANJE
Po desetletjih popularnega inteligenčnega kvocienta (IQ) prihaja v ospredje moderne znanosti o človeku tudi čustvena inteligenca (EQ). Kako prepoznati vplive čustev, kako zmanjšati škodljive vplive le-teh na pedagoško delo ter ohraniti mir in koncentracijo, je tema tega seminarja.

STIK Z NAJSTNIKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom izvira iz funkcioniranja odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo dela v vrtcu v doživljajsko učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik spontano dosežen brez prisotne kontrole s strani vzgojitelja.

ČUSTVENA INTELIGENCA – POGOJ ZA SODELOVANJE
Po desetletjih popularnega inteligenčnega kvocienta (IQ) prihaja v ospredje moderne znanosti o človeku tudi čustvena inteligenca (EQ). Kako prepoznati vplive čustev, kako zmanjšati škodljive vplive le-teh na pedagoško delo ter ohraniti mir in koncentracijo, je tema tega seminarja.

PROFESOR, KI IMA AVTORITETO
V času izgube družbenega položaja pedagoškega delavca, ki se pokaže kot logična posledica vsesplošnega pomanjkanje spoštovanja avtoritete v družbi, se odgovor na vprašanje, kako nadomestiti izgubljeno avtoriteto, ponuja sam. Vzgojiteljevi osebnosti se izgubljeno spoštovanje povrne le skozi razvijanje visokih etično-moralnih kvalitet. Kako se zaščititi pred izgorevanjem na delovnem mestu

RAZRED PRIHODNOSTI – VZGOJA NENASILJA
Medčloveški odnosi so ključnega pomena za srečo vsakega posameznika. Kako uskladiti medsebojne interese ter raznolikosti posameznikov, ki tvorijo skupino, je spretnost, ki vodi do prijetnega in uspešnega razrednega
vzdušja.

Cas seminarjev: tri, štiri, osem ali šestnajst šolskih ur

SEMINARJI V OBLIKI PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA STROKOVNE DELAVKE/CE

Vsi seminarji so sestavljeni iz predavanj izkustvenega tipa in praktičnega dela v obliki delavnic.

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje dnevnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar kaže načine, kako razumeti sočloveka ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA MED SODELAVCI IN UPORABNIKI
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva na delovnem mestu leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

KAKO PREMAGATI STRES IN IZGORELOST
Moderno življenje zahteva od v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je zaposleni, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči. Seminar nauči osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

.
Obseg seminarja: tri, štiri ali osem šolskih ur.

Vaša pomoč je dragocena!

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Naše delo lahko podprete tudi tako, da nam namenite 0,5% dohodnine. Obrazec lahko natisnete tukaj (stroške poštnine krijemo mi).

Donacije in pomoč

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Cookie policy