Spletni portal ForBetterWorld.si uporablja piškotke. Piškotki so povsem varni in ne vsebujejo občutljivih informacij. V svojem brsklaniku lahko piškotke kadarkoli izbrišete.

Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Strinjam se Ne strinjam se Želim več izvedeti
slovenščina | english

Seminarji za vrtce

 

SEMINARJI V OBLIKI PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA VZGOJITELJICE

Vsi seminarji so sestavljeni  iz predavanj izkustvenega tipa in praktičnega dela v obliki delavnic.

 

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI VZGOJITELJEV  
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje vzgojnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar pokaže način, kako se približati otroku, kako razumeti njegovo razmišljanje ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA V KOLEKTIVU
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva vzgojitelja s svojim poklicem leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost (večinoma) ženskega kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

ODNOS S STARŠI
Pravi vzgojitelj je družinski terapevt, ki se vsakodnevno sooča z družinsko problematiko in družbenimi odnosi, ki se zrcalijo preko otrok v skupini. Pravilna pomoč staršem, empatija, pogum in celostna osebnost vzgojitelja pripelje do harmonije v odnosih starši – vzgojitelj.

STRES IN KAKO GA PREMAGATI
Moderno življenje zahteva od vzgojitelja v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim pedagoškim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti vzgojno delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je vzgojitelj, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči ter po dvajsetih letih službe le še vegetira. Seminar nauči vzgojitelje osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

SAMOMOTIVACIJA - KLJUČ DO USPEŠNEGA DELA
Kdo je kriv, da vzgojitelji pogosto nismo zadovoljni z našim poklicem? Ravnatelj, vlada, država, otroci, sodelavci ali starši? Izkaže se, da je izguba samomotivacije direktno povezana z našim odnosom do dela in življenja. Na seminarju jo bomo poskušali ponovno odkriti in obuditi.

OSEBNI RAZVOJ VZGOJITELJA
Zelo neznano je področje razvoja vzgojitelja kot človeka in njegove lastne osebnost. Med vzgojitelji so zelo redki tisti, ki so sposobni reagirati pozitivno in ljubeče na žalitev otroka, starša ali sodelavca, ter njihovo napako transformirati v izkušnjo, ki bogati osebnost. Z lastnim samorazvojem je možno razviti svoje mišljenje do točke, v kateri smo sposobni odpuščati in razumeti svoje in tuje šibkosti.

ČUSTVENA INTELIGENCA - POGOJ ZA SODELOVANJE
Po desetletjih popularnega inteligenčnega kvocienta (IQ) prihaja v ospredje moderne znanosti o človeku tudi čustvena inteligenca (EQ). Kako prepoznati vplive čustev, kako zmanjšati škodljive vplive le-teh na pedagoško delo ter ohraniti mir in koncentracijo, je tema tega seminarja.

STIK Z OTROKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom izvira iz funkcioniranja odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo dela v vrtcu v doživljajsko učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik spontano dosežen brez prisotne kontrole s strani vzgojitelja.

VZGOJITELJ, KI IMA AVTORITETO
V času izgube družbenega položaja pedagoškega delavca, ki se pokaže kot logična posledica vsesplošnega pomanjkanje spoštovanja avtoritete v družbi, se odgovor na vprašanje, kako nadomestiti izgubljeno avtoriteto, ponuja sam. Vzgojiteljevi osebnosti se izgubljeno spoštovanje povrne le skozi razvijanje visokih etično-moralnih kvalitet.  

Obseg seminarja: tri, štiri, osem ali šestnajst šolskih ur.

Bookmark and Share
Mesečnik
Reference
Pridruženo članstvo in vaša pomoč
©2010 Društvo za boljši svet
RoLAN Hiška