Spletni portal ForBetterWorld.si uporablja piškotke. Piškotki so povsem varni in ne vsebujejo občutljivih informacij. V svojem brsklaniku lahko piškotke kadarkoli izbrišete.

Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Strinjam se Ne strinjam se Želim več izvedeti
slovenščina | english

Delavnice za srednje šole

Vse delavnice so narejene za eno šolsko uro in en zaključen razred.
Istočasno lahko izvajamo do štiri delavnice.
 
Izbirate lahko med naslednjimi vsebinskimi sklopi
 
 
a) EKOLOŠKE DELAVNICE
 
1. EKOLOGIJA MEDSEBOJNIH ODNOSOV
Če sem prijazen človek, dobronameren in skrben do okolja ali imam od tega korist? Zakaj bi vračal z dobrim, če drugi vračajo s slabim? Zakaj nekateri nočejo razumevanja in sodelovanja? Zakaj se dogaja svetovno onesnaženje in vojne? Na vsa ta vprašanja bomo našli odgovore v medčloveških odnosih. Delavnica uči, kako razviti razumevanje o medsebojni povezanosti in soodvisnosti vseh ljudi ter kako to uporabiti v namen varovanja okolja ter ustvarjanja boljših življenjskih pogojev za vse ljudi sveta
Vrednote: medsebojna komunikacija, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje.
 
2. JAZ IN OKOLJE
Le en dom imamo in ta se nahaja na Zemlji, ki je čedalje bolj ogrožena. Kako prepoznati resnost podnebnih sprememb, onesnaženja in uničevanja narave,  kaj storiti in kako prispevati, je tema naše delavnice.
Vrednote: ekologija, skrb za okolje, lasten prispevek k varovanju okolja.
 


 
b) DELAVNICE ZA KULTURNE IN SPOZNAVNE DNEVE TER DRŽAVLJANSKO VZGOJO
 
3. KOMUNIKACIJA
Različne vaje nam pokažejo kako in na kakšen način komuniciramo. Ali se počutimo razumljeni? Ali smo sami razumljivi drugim ljudem? Skozi analizo lastnih izkušenj in socialne igre smo vodeni do razumevanja, kje se nahaja bistvo prave komunikacije.
Vrednote: srčnost, iskrenost, pozitivna komunikacija, lepi medčloveški odnosi, sočuten in razumevajoč odnos do drugačnosti, strpnost.
 
4. ŽIVIM PO SVOJI PAMETI - vpliv medijev
Kdo je tisti, ki ustvarja splošna načela in merila o uspehu, lepoti, pogumu…? Skozi delavnico spoznavamo vplive medijev na vsakdanje življenje in obnašanje posameznika, družine in družbe
Vrednote: pomembnost sporočil, ki nas obkrožajo, medsebojna povezanost, lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje in razmišljanje, zaupanje vase.
 
 
5. DAJ SVETU NAJBOLJŠE, KAR IMAŠ IN NAJBOLJŠE SE BO VRNILO K TEBI
Skozi vodeno interaktivno zgodbo spoznavamo zahtevnost skupinskega kreativnega dela. Zgodba spodbudi pozornost udeležencev tako, da sami oblikujejo unikaten konec. Delavnica prav tako skozi resnične zgodbe različnih ljudi osvetljuje koristi in dobrobiti medsebojnega sodelovanja za posameznika.
Vrednote: skupinsko delo, sodelovanje, ozaveščanje pomena človečnosti, skupinsko sobivanje.
 
6. STRPNOST DO DRUGIH
Nerazumevanje v razredu ali drugod je pogosta posledica individualno usmerjenega razmišljanja, v katerem posameznik razume situacijo samo skozi svoje lastno doživljanje. Preko iger, pogovora in smeha začnemo razumevati različne navade, kulture, običaje, religije, mišljenja, itd. drugih ljudi in spoznamo lepoto medsebojnega spoštovanja.
Vrednote: strpnost, razumevanje drugačnosti.
 
7. MOTIVACIJA
Motivacija je en od ključnih dejavnikov uspeha in zadovoljstva v življenju. Pedagogi opažamo na tem področju velike primanjkljaje. Delavnica uči, kako si zastaviti cilje in usmerja v pravilen pristop do njihovih uresničitev.
Vrednote: motivacija, pravilna ciljna usmeritev.
 
8. KOGA IMETI ZA VZOR
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanje mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike in kaj se od njih koristnega naučiti, je tema naše delavnice.
Vrednote: modrost, samozaupanje, vseživljenjsko učenje.
 
9. NA POTI DO SEBE - ODRAŠČANJE 
Delavnica s svojim pristopom in vsebino omogoča boljše razumevanje dogajanj in doživljanj v obdobju odraščanja, ki je ključnega pomena za razvoj zdrave odrasle osebnosti. Soočanje s samim seboj, z lastnimi potrebami, željami in hotenji na eni strani, ter omejitvami in različnimi manj ugodnimi življenjskimi situacijami na drugi strani, zahteva pogum in previdnost in modrost.
Vrednote: lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje, medsebojna povezanost, razširitev lastnega razmišljanja, odraslost.
 
10. USPEŠEN SEM, PRIDRUŽI SE MI
V tej delavnici bomo raziskali vpliv uspeha in neuspeha na človekovo življenje. Kako uspeti, kaj je pravi uspeh in kako uspeh vpliva na posameznika in njegovo življenje,  so ključna vprašanja na katere bomo odgovorili v delavnici.
Vrednote: uspešnost, kreativnost, vpliv mišljenja na  življenje, uspeh kot socialna kategorija. 
 

 
c) DELAVNICE NA TEMO ZDRAVJA IN PREVENTIVE
 
11. BESEDA LAHKO MOČNEJE UDARI KAKOR PEST
Poznamo dve vrsti misli - besed. Svetle, prijazne in tople besede, ki gradijo med nami bližino, razumevanje in prijateljstvo, ter neprijazne in sebične besede, ki ustvarjajo napetosti, nesporazume in sovraštvo. Kako oblikovati pozitivna sporočila? Kako ravnati, če drugi uporabljajo besede, ki nas prizadenejo? Kako ustvariti bolj pristno in iskreno komunikacijo? Na takšna in podobna vprašanja skupaj iščemo odgovore.
Vrednote: nenasilje, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje.
 
 
12. BODI FRAJER BREZ DROGE
Zakaj in v kakšnem obdobju človeka zanima droga? Kaj  pomeni v življenju biti frajer? Kakšen je odziv družbe na uspeh in pomembnost? Kakšne so posledice nezavestnega ravnanja s sabo?
Vrednote: zavestno delovanje, vrednotenje sebe in življenja, medsebojna povezanost.
 
13. ZAUPAJMO VASE
Jedro delavnice predstavlja zgodba iz resničnega življenja, ki jo nadgrajujejo vaje in socialne igre, ob katerih spoznavamo, da je vsak človek (tudi on sam!) spoštovanja vredno in dragoceno bitje. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili, ki bodo dijaku pomagale do večjega zaupanja vase in mu pokazale, da so v njem skrite moči in sposobnosti, ki jih še ne pozna. Le odkriti jih mora. 
Vrednote: boljša samopodoba, zaupanje vase, ozaveščanje svojih kvalitet.
 
14. SPOLNOST JE LJUBEZEN
Vedno aktualna tema za spoznavanje lepot človeške narave. Kako doživeti svoje telo in naravne potrebe na zdrav, ljubeč in prijazen način.
Vrednote: ljubezen, zdravje, pozitivna naravnost, sproščenost, dobra samopodoba, večplastnost človeka.
 
15. JAZ IŠČEM PARTNERJA 
V času prebujanja hormonov mladostnika pritegne ljubezenska komunikacija. Za naraven in spontan vstop v odraslo življenje, se je dobro skrbno pripraviti in veseliti. V delavnici se bomo veselili spoznavanja drugačnosti.
Vrednote: spoznavanje različnosti, naravnost.
 
16. MOJE TELO JE MOJE SVETIŠČE (delavnica o bulimiji in anoreksiji)
Pod vplivom medijske propagande in čedalje večjih družbenih in lastnih zahtev, se mladostnik pogostokrat najde v vrtincu želja, primerjav in napačnih bližnjic do uspeha. Kako prepoznati in spoznati samega sebe, kako zastaviti svoje cilje in najti pravi korak in ritem samorazvoja, kako živeti zdravo ter kaj to v resnici pomeni, kako razmišljati zdravo in uporabiti lastno pamet? Vse to so teme, ki se jih skozi interaktivne dejavnosti lotimo v naši delavnici.
Vrednote: samospoznavanje, soočanje s problemi, razumevanje modernega življenja, zdravo življenje, dosegljivost zastavljenih ciljev in pravilna izbira ciljev.
 
 
17. VARNA UPORABA INTERNETA
Danes brez interneta skorajda več ne gre. Je vir informacij, znanja, pa tudi odlična priložnost za zabavo in druženje s prijatelji, znanci, somišljeniki. Nepremišljena uporaba in internetno surfanje pa nas lahko privede tudi v težave. Delavnica predstavi pasti in nevarsnoti uporabe spleta ter izpostavi zavestno in premišljeno delovanje ter preživljanje prostega.
Vrednote: ohranjanje lastne identitete in vrednostnega sistema v stiku z virtualnim svetom, zavestno delovanje, poštenje, poznavanje realnosti, globalno razmišljanje.
 
18.  ŽIVIM PO SVOJI PAMETI (vpliv medijev)
Kdo je tisti, ki ustvarja splošna načela in merila o uspehu, lepoti, pogumu…? Skozi delavnico spoznavamo vplive medijev na vsakdanje življenje in obnašanje posameznika, družine in družbe.
Vrednote: pomembnost sporočil, ki nas obkrožajo, medsebojna povezanost, lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje, razširitev lastnega razmišljanja.

Bookmark and Share
Mesečnik
Reference
Pridruženo članstvo in vaša pomoč
©2010 Društvo za boljši svet
RoLAN Hiška