Spletni portal ForBetterWorld.si uporablja piškotke. Piškotki so povsem varni in ne vsebujejo občutljivih informacij. V svojem brsklaniku lahko piškotke kadarkoli izbrišete.

Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Strinjam se Ne strinjam se Želim več izvedeti
slovenščina | english

Delavnice za osnovne šole

Vse delavnice so narejene za eno šolsko uro in en zaključen razred.
Istočasno lahko izvajamo do štiri delavnice.
 
Izbirate lahko med naslednjimi vsebinskimi sklopi
 
 
a) DELAVNICA NA TEMO OTROŠKEGA PARLAMENTA
 
1. OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI  
* Starost: 6-15
Prihodnost je čas, ki v nas budi pričakovanja, želje in sanje, poraja pa tudi dvome in mnoga vprašanja. Kaj se bo dogajalo ne more nihče zagotovo trditi, lahko pa predvidevamo. Določene kvalitete, spretnosti in znanja človeka so univerzalna, saj posamezniku koristijo tako v današnjem času, kot mu bodo tudi v prihodnosti.  Naša delavnica pomaga otrokom razumeti, katere so tiste kvalitete, ki jim bodo pomagale do čim bolj uspešnega soočanja s prihodnostjo. Naložba v razvoj le-teh je dolgoročna, njihovo pridobivanje pa zahteva močno voljo, trud, pogum, modrost in še kaj. Delavnica na zabaven, otrokom prijazen način, pomaga razumeti odgovornost za lastno življenje ter otroke motivira, da postanejo tudi sami aktivni oblikovalci dobre prihodnosti zase in za cel svet.
Vrednote in učne vsebine: zdrava samopodoba, zaupanje vase, aktivno udejstvovanje pri sooblikovanju družbe prihodnosti, zdrav posameznik kot temelj boljše družbe, prevzemanje odgovornosti.
 
 
 
b) DELAVNICE ZA KULTURNE DNEVE
 
2. KOMUNIKACIJA 
*Starost: 6 – 15
Skozi različne igre spoznavamo kako in na kakšen način komuniciramo. Ali se počutimo razumljeni? Ali smo sami razumljivi drugim ljudem? Skozi lastne izkušnje, ki jih pridobivamo v igricah, smo vodeni do zgodbe, ki nam pomaga razumeti, kje se nahaja bistvo komunikacije.
Vrednote in učne vsebine: medsebojna komunikacija, srčnost, iskrenost, lepši medčloveški odnosi, sočuten in razumevajoč odnos do drugačnih, strpnost.
 
3. BESEDA LAHKO UDARI MOČNEJE KAKOR PESTnenasilna komunikacija
*Starost: 8 – 15 
Poznamo dve vrsti misli in besed. Svetle, prijazne in tople besede, ki gradijo med nami bližino, razumevanje in prijateljstvo, ter neprijazne in sebične besede, ki ustvarjajo napetosti, nesporazume in sovraštvo. Kako oblikovati pozitivna sporočila? Kako ravnati, če drugi uporabljajo besede, ki nas prizadenejo? Kako ustvariti bolj pristno in iskreno komunikacijo? Na ta in podobna vprašanja skupaj iščemo odgovore
Vrednote in učne vsebine: nenasilje, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje.
 
4. ZAUPAJMO VASE
*Starost: 9 – 12
Jedro delavnice predstavlja zgodba iz resničnega življenja, ki jo obkrožajo vaje in igre, skozi katere otrok globlje spozna, da je vsak človek (tudi on sam!) spoštovanja vredno in dragoceno bitje. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili, ki bodo učencu pomagale do večjega zaupanja vase in mu pokazale, da so v njem skrite moči in sposobnosti, ki jih še ne pozna. Le odkriti jih mora.
Vrednote in učne vsebine: boljša samopodoba, zaupanje vase, ozaveščanje svojih kvalitet.
 
5. DAJ SVETU NAJBOLJŠE, KAR IMAŠ IN NAJBOLJŠE SE BO VRNILO K TEBI
*Starost: 12 – 15
Prav vsi ljudje na svetu smo med seboj na takšen ali drugačen način povezani. Delavnica predstavi pomen medsebojnega povezovanja in sodelovanja, ki sta temeljni kvaliteti za razvoj uspeha v življenju. Skozi delavnico odkrivamo pravila »življenjske matematike«, katere zakonitosti nam razkrivajo dobrobiti delovanja v dobro celote, napram ozki koristoljubnosti. Skozi igro in slikovite primere spoznavamo, da žanjemo to, kar sejemo
Vrednote in učne vsebine: ozaveščanje človeških vrednot, odgovornost, aktiven prispevek posameznika, sočutje.
 
6. MOTIVACIJA
*Starost: 6-15
Motivacija je eden ključnih dejavnikov za uspeh in zadovoljstvo v življenju. Pedagogi opažamo na tem področju velike težave. Delavnica postavlja cilje in usmerja v pravilen smisel življenja.
Vrednote in učne vsebine: motivacija, pravilna ciljna usmeritev.

 

c) DELAVNICE NA TEMO ZDRAVJA IN PREVENTIVE
 
7. ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESUzdrav življenjski slog
*Starost: 6 – 11
Otrokom je predstavljeno kaj pomeni »živeti zdravo« - pravilno dihanje, zdrava prehrana, rekreacija in predvsem zdrav način razmišljanja.
Vrednote in učne vsebine: zdrav način življenja, pozitivna naravnanost.
 
8. STRPNOST DO DRUGIHstrpnost
*Starost: 10 – 15
Nerazumevanje v razredu je pogosta posledica življenja v majhni šolski skupnosti. Preko iger, pogovora in smeha odkrivamo in razvijamo razumevanje za različne navade, kulture, običaje, religije…
Vrednote in učne vsebine: strpnost, razumevanje drugačnosti
 
9. PRAVLJICA O NENASILJUmedsebojno spoštovanje in nenasilje
*Starost: 6 – 9 
Skozi različne vzgojne tematike, ki se dogajajo v naravi in znotraj živih bitij, otroci spoznavajo različne načine za razvijanje spoštljivega in nenasilnega odnosa do vsega, kar jih obdaja.
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo, podpora, sodelovanje, sprejemanje različnosti, ljubezen do narave.
 
10. ŽIVIM PO SVOJI PAMETIvpliv medijev in digitalnih tehnologij
*Starost: 8 – 15
Delavnica na tankočuten in jasen način pokaže otroku, kako močan je vpliv vsega, kar ga obkroža ter kakšen je vpliv medijev in digitalnih tehnologij na njegova razpoloženja, čustva, misli, želje in ideale. Ob tem nakaže tudi oprijemljive smernice za bolj zdrav in odgovoren razvoj odraščujočega posameznika
Vrednote in učne vsebine: razširitev lastnega razmišljanja, pomembnost sporočil, ki nas obkrožajo, samodisciplina, odgovornost, medsebojna povezanost.
 
11. MOJE TELO, MOJA ODGOVORNOSTfizično in psihično zdravje
*Starost: 11 – 15 
Področje človeške psihe ima izjemno pomemben vpliv na oblikovanje našega življenja. V delavnici spoznavamo čustva, njihove prednosti in pomanjkljivosti, kot tudi načine za odpravljanje težav ter soočanje z nevarnimi vplivi družbe, ki sprožajo težave na področju fizičnega in psihičnega zdravja.
Vrednote in učne vsebine: samospoznavanje, soočanje s problemi, skupinska interakcija.
 
12. BODI FRAJER BREZ DROGEpreprečevanje zasvojenosti z drogami
*Starost: 10 - 15
Zakaj in v kakšnem obdobju človeka zanima droga? Kaj pomeni »biti frajer«? Kakšen je odziv družbenega pogleda na uspeh in pomembnost? Kakšne so posledice nezavestnega ravnanja s samim seboj? Odgovore na ta in podobna vprašanja odkrivamo skupaj z otroki.
Vrednote in učne vsebine: zavestno delovanje, vrednotenje sebe in življenja.
 
13. ALKOHOL, CIGARETI? NE, HVALA.preprečevanje zasvojenosti z alkoholom in cigaretami
*Starost: 10 - 15
Alkohol je eden izmed večjih, družbeno sprejemljivih, uničevalcev sodobne družbe. V naši družbi je vse prepogosto del vsakdana različnih generacij. Med mogimi mladimi velja zmotno prepričanje, da je alkohol sredstvo, ki prinaša sprostitev, zabavo in pogum. Delavnica na slikovit in  zanimiv način učencem razkrije resnico o alkoholu. Pomaga jim pri oblikovanju take osebnosti (zdrava samopodoba, razumevanje življenja, razumevanje lastnih želja, ciljev,...), ki jim bo omogočila srečno in zabavno mladost brez alkohola
Vrednote in učne vsebine: zavestno delovanje, vrednotenje sebe in življenja.
 
14. JAZ IN TI O LJUBEZNIpartnerski odnosi
*Starost: 12-15
V času prebujanja hormonov otroka privleče ljubezenska komunikacija. Za naraven in spontan vhod v življenje, se je dobro skrbno pripraviti in veseliti. V delavnici se bomo veselili spoznavanja drugega ter odkrivali kako doživeti svoje telo in naravne potrebe na zdrav, ljubeč in prijazen način.
Vrednote in učne vsebine: spoznavanje različnosti, naravnost, ljubezen, zdravje.
 
15. VARNA IN ODGOVORNA UPORABA INTERNETAvarnost na internetu
*Starost: 10 – 15
Danes brez interneta skorajda več ne gre. Je vir informacij, znanja, kot tudi odlična priložnost za zabavo in druženje s prijatelji, znanci, somišljeniki. Nepremišljeno surfanje pa nas lahko privede tudi v težave. Delavnica izpostavi zavestno in premišljeno delovanje in preživljanje prostega časa v okviru uporabe interneta in širše.
Vrednote in učne vsebine: varnost in ozaveščena uporaba interneta.
 
16. SPLETNO NASILJE (CYBER BULLYING)nenasilje in odgovorna raba interneta
*Starost: 10 – 15
Prodor interneta v praktično vse pore družbenega življenja se pomembno odraža tudi na medosebnih odnosih. Odsotnost neposrednega človeškega stika v virtualnem svetu pogosto ustvari neobčutljivost za občutke in potrebe drugega. Skozi delavnico odkrivamo zakonitosti in učinke komunikacije preko spleta ter spoznavamo, da je nasilje preko spleta prav tako realno nasilje, ki se širi onkraj časovnih in prostorskih meja.
Vrednote in učne vsebine: nenasilje, odgovornost, ozaveščena uporaba interneta.

 

d) DELAVNICE NA TEMO POKLICNEGA USMERJANJA
 
17. SVOJO SLUŽBO BOM USTVARIL SAM! 
*Starost: 10 -15 
Delavnica skozi zgodbe iz resničnega življenja pomaga otrokom razumeti, da vsak človek soustvarja svoje lastno življenje, kot tudi lastne poklicne in izobraževalne možnosti. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili in življenjskimi vodili, ki bodo učencem pomagale do večjega zaupanja vase ter jih urile v spoznavanju načinov prepoznavanja: svojih močnih področij in talentov, svojih šibkih področij, poti premagovanja šibkih področij in lastnega izpopolnjevanja, prilagajanja situaciji v svetu, razumevanja svoje vloge in možnosti soustvarjanja boljše prihodnosti.
Vrednote: boljša samopodoba in poznavanje lastnih talentov, premagovanje in izboljšava svojih šibkejših področij, moč samoiniciative, zdrav posameznik kot temelj boljše družbe, odkrivanje novih poklicnih možnosti v svetu, poklic kot nadaljevanje hobijev.
 
18. KAKO USTVARITI POKLICE PRIHODNOSTI?
*Starost: 10 – 15
Sodoben čas postavlja pred mladega človeka mnoge zahteve, ki jih včasih ni lahko izpolniti. Delavnica s svojim pristopom in vsebino omogoča boljše razumevanje dogajanja v moderni družbi ter predstavlja rešitve v poklicih, ki bodo hkrati prinašali osebno zadovoljstvo, srečo in možnost preživetja za posameznika ter splošno blaginjo celotne družbe. Službe prihodnosti naj prispevajo k boljši kvaliteti življenja tako posameznikov, kot celotne družbe nasploh
Vrednote: lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje, medsebojna povezanost, razširitev lastnega razmišljanja, solidarnost, ekološko in etično naravnani poklici.

Bookmark and Share
Mesečnik
Reference
Pridruženo članstvo in vaša pomoč
©2010 Društvo za boljši svet
RoLAN Hiška