Spletni portal ForBetterWorld.si uporablja piškotke. Piškotki so povsem varni in ne vsebujejo občutljivih informacij. V svojem brsklaniku lahko piškotke kadarkoli izbrišete.

Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Strinjam se Ne strinjam se Želim več izvedeti
slovenščina | english

Gledališke predstave za srednje šole

Za vse gledališke predstave velja:
  • Trajanje predstave: 45 min
  • Število dijakov: do 200
  • Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor

 

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinskimi sklopi

 
 
a) EKOLOŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE
 
1. REŠIMO ZEMLJO
V času velikih klimatskih sprememb, vojn, slabih medčloveških odnosov in neenakomerno  razporejenih političnih in ekonomskih potencialov, naša komična predstava ponuja rešitev, ki temelji v ozaveščanju človeštva, da smo vsi ljudje na Zemlji, kot ena velika družina, ki deli skupen in edini dom. Samo naša skupna skrb zanj, ga bo ohranila za nas in vse prihodnje rodove.
 
2. V STARIH ČASIH SO POZIM' SMUČAL
Slovenci imamo v svojih koreninah ljubezen do gora, zime in zimskih športov. Ali bomo tudi v prihodnje lahko uživali v pisanih obrazih neokrnjene narave, bomo skupaj raziskovali skozi komične zaplete naše predstave.
 
 
 
b) GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA KULTURNE IN SPOZNAVNE DNEVE TER DRŽAVLJANSKO VZGOJO 
 
3. SUPER, DA SMO RAZLIČNI – medkulturni dialog
Svet je postal velika vas. Moderna ekonomija in politika sta prebrisali meje med narodi, kulturami in verami. Da je vse skupaj lahko zelo zabavno, poučno in koristno lahko spoznamo v naši predstavi.
 
4. SLOVENIJA IMA JUNAKA – za dobra dela
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanja otroka in mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike ter kaj se od njih koristnega naučiti, je tema naše predstave, ki preko komičnih zapletov iz vsakdanjega življenja prikaže vse prednosti in pasti moderne družbe.
 
5. KORAK ZA KORAKOM – odraščanje
Pot od dojenčka do človeka je  lepa in zahtevna hkrati, predvsem pa dolga in polna presenečenj. Vsak posameznik se na njej sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in  starši ter drugimi odraslimi osebami, predvsem pa oblikovanja sistema vrednot, ki jim želimo slediti skozi vse življenje. Zgodba govori o dveh prijateljih, Bojani in Marjanu. Skozi vrtec in šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev… Zgodba slika tudi faze življenja, ki mladostnika še čakajo na življenjski poti in tako omogoča razumevanje pomembnosti pravilne izbire življenjskih vrednot in ciljev v mladosti.
6. MALI PRINC (sodobna priredba)
Moderna priredba svetovno znane uspešnice je polna nesmiselnih zgodb današnjega časa, v katerem Mali princ išče pomoč za svojo prijateljico. Na koncu odkrije drugačen  pogled na življenje '' pogled s srcem'' s katerim razoroži vse vase zavarovane Zemljane ter jim pokaže pot v lepši in srečnejši jutri.
 
7. LEPA BESEDA ODPIRA VSA VRATA – bonton
V času hiperprodukcije znanja in nenehnega pritiska k uspešnosti, otroci in mladostniki pogosto izgubijo stik s samim seboj, ter nekje na poti odraščanja pozabijo na lepoto osnovnih vrednot kot so spoštovanje, verbalno nenasilje, ustrezno vedenje v različnih življenjskih situacijah in pozitivna naravnanost. Da se da biti mlad in vesel, ter ob tem spoštovati pravila bontona in lepih medčloveških odnosov, prikaže naša zabavna, a hkrati poučna predstava. 
 
 
8. MAJHEN NAROD VELIKEGA SRCA – državljanska vzgoja
Predstava je postavljena v zgodovinsko obdobje od druge svetovne vojne do danes. Je polna majhnih korakov slovenskega naroda, ki so na koncu dosegli cilj, po katerem smo hrepeneli dolga stoletja – lastno državo. Preko vsakdanjih in komičnih zapletov gledalci spoznajo in ozaveščajo pomen domovine in lastnega prispevka posameznika.
 
9. TRUBARJEV ABECEDNIK MODROSTI – državljanstva vzgoja
Ena od negativnih posledic globalizacije je zgubljanje identitete in pripadnosti lastnemu narodu. Ljubezen do lastne dežele je prvi pogoj za ljubezen do sveta. V želji da bi otroke spomnili na lepote slovenske kulture in jezika smo naredili privlačno in zanimivo predstavo, ki ob učenju o slovenskih zgodovini predstavlja tudi lepoto in pomen človeških vrednot.
 
10. SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
Družba in moderna dogajanja v njej imajo izjemno močan vpliv na življenje posameznika in družino, še posebej močno pa vpliva na oblikovanje, obnašanje, čustvovanje in razmišljanje otrok in mladostnikov. V današnjem času je pomembno razumevanje in spoštovanje drug drugega, ki poveča možnosti za medsebojno sodelovanje in pomoč. 
Posebnost te predstave je, da nudi rešitev za soustvarjanje boljše družbe prihodnosti v oblikah medsebojnega sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.
Predstava je polna komičnih vložkov, s pomočjo katerih vzbudi v dijakih zanimanje za njeno vsebino in sporočilo.
 
 
 
c) GLEDALIŠKE PREDSTAVE NA TEMO ZDRAVJA IN PREVENTIVE
 
 
11. BODI FRAJER BREZ DROGE (preventiva)
V času odraščanja se v človeku naravno pojavi želja, biti pomemben. Težave nastanejo kadar mladostnik išče lastno uveljavitev v posnemanju napačnih družbenih trendov. Na zelo tenkočuten in za mladega človeka primeren način, se predstava dotakne tabujev in ponuja rešitev, ki prinaša razrešitev konfliktov, razumevanje in srečo.
 
 
12. BREZ LJUBEZNI NI DOBREGA SEKSA  (komedija)
Človek, ki je bitje narave, spozna tudi svojo telesnost. Od pravilne usmeritve in lastnega odnosa do naravnih procesov samospoznavanja je odvisna marsikatera življenjska odločitev. Kako se soočiti s tem lepim in zahtevnim procesom odraščanja? Naša globoka, a hkrati zabavna in komična predstava pomaga mladostniku oblikovati zdrave temelje za srečno življenjsko pot.
 
 
13. SVET BREZ NASILJA (nenasilje)
Zgodba, postavljena v našo soseščino, nosi s seboj vse težave in lepote raznolikosti današnjega modernega sveta. Dijaku na prikupen, naraven in globok način predstavi lepoto različnosti v vseh smislih: kulturnem, rasnem, spolnem, religijskem, prav tako v smislu raznolikega razmišljanja in pogledov na svet. Zgodba dokaže, da je mogoče zgraditi svet  brez nasilja.
 
14. MOJE TELO JE MOJE SVETIŠČE (zdrav življenjski slog)
Mediji modernega sveta soustvarjajo kulturo bivanja, mišljenje in merila o sreči in lepoti. Mladi ljudje ob soočanju z umetno grajenimi ideali prepogosto doživijo bolečine in razočaranja, ki lahko vodijo v resne težave. Kako razumeti življenje, kako sprejeti samega sebe in najti svojo mesto v življenju ter s tem svojo srečo, bo tema naše predstave.
 
15. VZEMI ŽIVLJENJE V SVOJE ROKE (vpliv medijev)   
Mediji imajo izjemno močan vpliv na življenja ljudi in njihove "lovke" segajo v vsako družbeno poro. Še posebej močan vpliv pa imajo na obnašanje in življenje mladega posameznika.
Predstava na tankočuten in jasen način pokaže, kako močan je vpliv vsega, kar nas obkroža in kako se nezavedno oblikujejo  razpoloženja, čustva, misli, želje, ideali…

Bookmark and Share
Mesečnik
Reference
Pridruženo članstvo in vaša pomoč
©2010 Društvo za boljši svet
RoLAN Hiška